logo

Čarobna torba

U neprovidnu vrećicu ili torbu stavite nekoliko igračka (npr. auto, lopticu, kocku). Ako je dete mlađe koristite u početku do 4 krupnija predmeta, a za starije može i više predmeta koji mogu da budu i sitniji.

Recite detetu da stavi ruku u torbu i da napipa jedan predmet i pogodi o kojoj igrački je reč  - da ne izvuče predmet iz torbe. Mlađa deca neka gledaju šta stavljate u torbu.

Pomozite detetu postavljanjem pitanja o predmetu koje je napipalo: kakvog je oblika, da li je mekano ili tvrdo i slično...