logo

Mala čudovišta

Potreban materijal: slamčice, vodene boje ili tempere, četkica, malo vode, beli papir (karton ili papirni tanjirići).

Malu količinu tempere pomeštajte sa vodom i stavite na papir ili papirni tanjirić, i dunite tako da oduvate boju na razne strane tako da se dobiju nepravilni oblici.

Recite detetu da ponovi isto. Na sredinu oblika kada se malo prosuši nacrtajte oči i usta sa zubima a ono što se „razduvalo“ će biti ruke, noge i pipci.

Koristite razne boje i vodite računa da ima dovoljno vode kako bi duvanje bilo lakše.