logo

Domine

Odštampajte domine, isecite ih i zalepite ih tako da sve kartice imaju istu pozadinu. Možete ih obojiti flomasterima ili drvenim bojama.

Ukoliko imate plastifikator bilo bi idealno da ih plastificirate (pogledajte naše savete za plastificiranje kartica .

Ako je dete mlađeg uzrasta objasnite mu princip slaganja domina. Dodatno razgovarajte o slikama na dominama, imenujte svaki predmet i opisujte ga.

Igra se može igrati i u paru ali i sa više dece. U tom slučaju pripremite dva seta ili više.