logo

Emocije

Odštampajte (ili nacrtajte) kartice koje prikazuju različite emocije: sreća, tuga, ljutnja, iznenađenje, uzbuđenost, strah... u dva primerka. Isecite ih i zalepite na karton ili plastificirajte kako bi trajale duže.

Spajamo parove – dve iste emocije, a potom pitamo dete da imenuje osećanja koja su prikazana i da pokaže kako ono izgleda kada se oseća tako i razgovaramo o tome. 

Kartice koristimo i za igru memorije: okrenite sve kartice tako da slika bude okrenuta ka dole, cilj je pronaći sve parove.