logo

Pronađi isti oblik

Na karton ili papir većih dimenzija, nacrtajte osnovne oblike, po nekoliko istih: krug, kvadrat, trougao (za stariju decu mogu da se ubace i pravougaonik i romb).

Dete ima zadatak da nađe odgovarajuće parove iz „gomile“ izrezanih oblika. Zatim ih sortirajte po obliku.

Za stariju decu, oblici mogu biti u raličitim bojama, pa ih sortirajte i po obliku i po boji.