logo

Jesenje skriveno blago

Igramo se u dvorištu ili parku gde opalog lišća ima dovoljno da napravimo jesenje skriveno blago.

Možemo koristiti lavor ili korito ili jednostavno razgrnuti lišće sa trave i  u sredinu staviti različite predmete koji asociraju na jesen: kišobran, čizmu, tikvu, kukuruz, suncokret, jabuku… Preko tih predmeta postavljamo skupljeno suvo lišće. Dete ima zadatak da iz lišća izvuče neki predmet, imenuje ga i kaže čemu služi.

Igra je idealna i za više dece u grupi istog ili sličnog uzrasta.