logo

Jesenje drvo

Potreban materijal: veći format papira za podlogu, papiri u boji/kolaž papir, lepak, makaze.

Isecite od smeđeg papira veliki pravouganik za stablo i male pravougaonike za grane. Od zelenog papira isecite dva pravougaonika za travu. Od papira u boji (žuti, crveni, zeleni) isecite trake dužine oko 3-4 cm, odnosno male pravougaonike (potrebno je oko 20 za jedno manje drvo).

Od traka pravite prstenove, tako što ćete jedan kraj trake lepkom zalepiti za drugi. Zatim, prstenove raporedite po granama kao lišće.

Za kraj, zalepite nekoliko „listića“ na travu kao opalo lišće.