logo

Kasica prasica

Uzmite metalnu kasicu za sitan novac. Od papira napravite novčiće različitih boja. Dajte detetu da ubacuje “novčiće” kroz otvor na kasici.

Zakomplikujte zadatak tako što ćete reći da ubacuje novčiće određene boje. Dodatno na novčiće možete napisati i brojeve, neka to budu brojevi od 1 do 5 ili od 1 do 10. Tako ćete moći da vežbate i brojeve.

Zadatak može da bude i složeniji: ubaci tri žuta novčića i dva plava...ili ubaci dve petice, jednu dvojku i četiri trojke... Kombinacije su neogračene.