logo

Ljudska figura

Odštampajte šemu ljudske figure (u prilogu) ili isecite iz neke slikovnice ili časopisa.

Imenujte s detetom delove tela koji se vide na slici. Uzmite plastelin i recite detetu da od njega napravi delove tela koje zna i postavi na papir.

Možete da koristite različite boje za različite delove tela – istu boju plastelina za ruke (npr. žutu), istu boju za noge (npr. plavu), crvenu za trup, belu za glavu. Delove lica pravite od crne boje.