logo

Nahrani nilskog konja

Odštampajte nilskog konja (priloženi PDF materijal) i zalepite na karton, a možete i sami da napravite bilo koju životinju. Na papirima različitih boja napišemo po jedno veliko, štampano slovo (kako je u pitanju mlađi uzrast, to će biti samoglasnici A, E, I, O, U).

Deca treba da hrane nilskog konja ovim slovima. Kako dete podigne neko slovo, pitamo ga da prepozna slovo, ili govorimo mi koje je slovo a dete izgovara taj glas.