logo

Nastavi niz

za ovu igru možete odštampati priloženi materijal, ili ga napraviti sami. Ukoliko ga pravite sami, potrebno je da imate po tri para tri različite sličice (svaku sličicu x3).

Odštampajte materijal iz priloga. Isecite traku na kojoj je započet niz i zalepite je na karton. Zatim isecite svaku sličicu sa druge trake posebno.

Dajte detetu jednu traku i pomozite mu da identifikuje po kom redu se nižu sličice. Pitajte dete: šta ide sledeće? i neka izabere od ponuđenih sličica odgovarajuću, zatim sledeću, i tako dalje.  

U prilogu su četiri seta koja možete da koristite, a sami možete da napravite i više.