logo

Šta nije isti oblik

Podelite papir većih dimenzija na dva dela. Na levom delu napišite „ovo je krug“ (nacrtajte krug i znak tačno), na desnom delu papira napišite „ovo nije krug“ (nacrtajte krug i znak netačno). Napravite iste papire i za druge oblike.

Od papira isecite oblike i stavite ih sve na gomilu, a dete neka izvuče jedan oblik i da kaže kojoj grupi pripada – da li jeste ili nije zadati oblik.

Sve tačne oblike stavljamo levo, sve netačne oblike stavljamo na desnu stranu.