logo

Pomorandža

Leva ruka je savijena u šaci, ona je pomorandža. Delimo pomorandžu:

evo jedne kriške za ježa (leva ruka savijena je u pesnicu, samo kažiprst je slobodan), ova kriška je za vevericu (odvaja se drugi prst), ova za patku – sledeći prst, ova kriška za mačiće... i ova za dabra (palac).

A, za vuka – kora! On se ljuti na nas! Kakav užas! (okreću se dlanovi i prsti kao vučiji zubi). Bežite kud koji! (ruke „beže” po stolu ili po kolenima kud koji lupkajući prstima).