logo

Sastavi sliku

Odštampajte slike iz priloga, ili isecite stranu iz neke slikovnice ili časposa (možete ih zalepiti na karton ili plastificirati). Isecite slike na dva dela po vertikali, a zatim ih stavite na jednu gomilu. Kažite detetu da pronađe delove iste slike i da ih spoji.

Kada se savlada sastavljanje slike od dva dela, svaku od polovina presecite na pola kako bi dobili slagalicu od četiri dela. Zadatak je isti, sastaviti sliku.