logo

Sunce, šuma, kamen

Ovo je igra sa prstićima koja se može organizovati i kao takmičarska igra. Detetu kažemo da napravi svojim rukama i prstima „oblik“ sunca, kamena ili šume. Krećemo od jednostavnog  zadatka da se napravi po jedna forma, a zatim postepeno ubrzavamo tempo. Ubacujemo i različit redosled naloga: Sada napravi sunce, pa kamen ili Prvo napravi šumu, pa sunce, pa kamen, i tako dalje.